Onderzoek & reglement

ONDERZOEK & REGLEMENT

AUTHENTICATIESYSTEEM OM TE VOLDOEN AAN EFSA REGLEMENT

De European Food Safety Authority (EFSA) vereist fles tot fles recyclagefabriek om te garanderen dat non-food flessen niet meer dan 5% van hun grondstof bedragen. In het kort, minstens 95% van de flessen die terug moeten worden gerecycled tot drinkflessen moet van food-grade zijn.

Huishoudelijke inzamelsystemen, zoals in België, kunnen deze garantie niet bieden omdat er niet getraceerd kan worden wat er in de PMD en P+MD zakken wordt gegooid. De leeggoedautomaten zijn uitgerust met barcodes en andere sensoren. Elke fles wordt gescand om er zeker van te zijn dat er alleen food-grade PET-flessen aangenomen worden. We kunnen dus met vertrouwen zeggen dat al onze flessen in aanmerking komen voor een hoogwaardig recyclagemodel. We maken fles tot fles recycleren mogelijk door de EFSA-regelgeving te volgen en een clean stream van gebruikte flessen op te halen.

De verificatie van een petfles vereist een nauwkeurige database. We legden de eerste databank van barcodes aan in België die het mogelijk maakt om met grote nauwkeurigheid flessen te analyseren.

OPLOSSING VOOR ZWERFVUIL

"Onze straten, pleinen, bermen en natuur worden intussen bezaaid met zwerfvuil. 40% van dat zwerfvuil bestaat uit blikjes en plastic flesjes."

5.575 ton zwerfvuil in Vlaanderen bestaat uit plastic flessen en blikjes. Een groot deel van dit afval is te vinden langs wegen waar er minder openbare vuilnisbakken beschikbaar zijn.

We hebben een proefproject opgestart waarbij een speciaal ontworpen automaat voor buitengebruik geïnstalleerd kan worden bij tankstations en bushaltes. We willen testen of deze gebruiksvriendelijke methode leidt tot schonere bermen en minder plastic afval dat naar onze rivieren lekt waardoor de schoonmaakkost van onze straten zal verlagen (€164 miljoen in Vlaanderen).

Als je interesse hebt om deel te nemen aan een proefproject, contacteer ons dan op hello@go-zero.be.

REVERSE VENDING AUTOMATEN MET SHREDDERS

Om de economische kost en de milieukost van de logistiek te verminderen comprimeren de automaten de flessen. Hierdoor kan het huishoudelijk afval minder frequent worden opgehaald. We willen nog een stap verder gaan door de flessen in de machines tot flakes te versnipperen. Dit zou de noodzaak verminderen om de flessen naar een sorteerfabriek te vervoeren en de versnipperde flakes kunnen rechtstreeks naar een recyclagefabriek worden vervoerd.

In Frankrijk loopt een proefproject, waar naast een grote supermarkt een machine met hoge capaciteit en een shredder is geplaatst. We wachten op de eerste resultaten en we willen een soortgelijk pilootproject uitvoeren in België.

GO ZERO BV
Luitenant Naeyaertplein 25
2140 Antwerpen
hello@go-zero.be

Copyright © 2020 GO ZERO BV. All rights reserved.