Go Zero

Moving Belgium
Towards

Zero Waste

We installeren een netwerk van reverse vending machines voor PET flessen. De flessen, ontworpen voor eenmalig gebruik, worden ingezameld en gerecycleerd tot nieuwe flessen.

Waarom is er nood aan een nieuw inzamelsysteem?
1. Volgens de OVAM, komen 1,2 miljard PET-flessen jaarlijks op de markt in Vlaanderen.
2. Sorteeranalyses door de OVAM blijkt ook dat slechts twee op drie gebruikte flessen worden ingezameld.
3. De gebruikte flessen worden 'down'-cycled tot minder kwaliteitsvolle producten die niet opnieuw kunnen worden gerecycleerd (Recover).

Waarom kiezen voor reverse vending machines?

Hoger inzamelpercentage ➡ minder zwerfvuil en minder verbranding van plastic afval

Het bekomen van een Circulaire Economie ➡ verlenging van de levensduur van voormalig wegwerpplastic

Beloningssysteem ➡ mensen waarderen voor hun acties


Hoe werkt het systeem? It's easy:

1. Plaats een gebruikte fles in een automaat bij u in de buurt 💡

2. Je krijgt een beloning 😀

3. We zorgen ervoor dat de gebruikte fles wordt gerecycleerd tot een nieuwe fles (met volledige transparantie) 😎

Voer uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van onze vooruitgang.

Processing…
Gelukt! Je staat op de lijst.

Wij kunnen met betere sorteer- en inzamelsystemen evolueren naar een ZERO waste economy

Hebt u interesse in het belonen van gebruikers van onze inzamelautomaten?

Wilt u een automaat installeren?

Hebt u interesse in circulaire afvalsystemen en materiaalonderzoek?

Bent u geïnteresseerd in een samenwerking? Mail ons op hello@go-zero.be if you would like to work together.

Onze diensten

Afval expertise

Installatie en set-up van automaten

Inzameling en onderhoud

Beloningsplatform

Online beheer

Recycleren in gesloten keten

Rapporten en audits met transparantie

GO ZERO BV
Luitenant Naeyaertplein 25
2140 Antwerpen
hello@go-zero.be

Copyright © 2020 GO ZERO BV. All rights reserved.